tel. 14 626 13 36 blik@poczta.okay.pl

NASZE USŁUGI

RZEŹBA
I PŁASKORZEŹBA

WYKONUJEMY

Rzeźba i płaskorzeźba – modele do odlewu.
Wykonywanie modeli gipsowych do odlewów tablic pamiątkowych, medali, plakiet okolicznościowych, statuetek i nagród.